რომიშ რესპუბლიკაშ კონსულეფიშ ერკებული

ვიკიპედია-შე
ნავიგაციაზე გადასვლა ძიებაზე გადასვლა

თენა რე რომალი კონსულეფიშ ერკებული ვარონიშ ქრონიკეფიშ მეჯინათ.

ჯვ. წ. VI ოშწანურა[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]

 • 506 (248 A.V.C.) - სპურიუს ლარციუს რუსფუსი (ფლავიუსი), ტიტუს ჰერმინიუს აკილინუსი
 • 505 (249 A.V.C.) - მარკუს ვალერიუსი ვოლუსის (ვოლუსუსი?) სქი, პუბლუის პოსტუმიკოსი გაიუსიშ სქი ტიბერიუსი
 • 503 (251 A.V.C.) - მემენიუს აგრიპა ლანატუსიშ სქი, პუბლუის პოსტუმიკოსი გაიუსიშ სქი ტიბერიუსი II
 • 502 (252 A.V.C.) - ოპიტერ ვერგინიუს ოპიტიტუსიშ სქი ტრიკოსტუსი, სპურიუს კასიუს ვესელინუსი (ან ვისელინუსი)
 • 501 (253 A.V.C.) - პოსტუმინუს კომინიუს აურუნკუსი, ტიტუს ლარციუს ფლავიუსი (ვარა რუფუსი)

ჯვ. წ. V ოშწანურა[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]

 • 500 (254 A.V.C.) - სერვიუს სულპიციუს პ.ფ. კამარინუსი (კამერინუსი), მანიუს ტულიუს ლონგუსი
 • 499 (255 A.V.C.) - ტიტუს ებუტიუს ტ.ფ. ჰელფა, გაიუს (ვარა პ.) ვეტურისი (ვეტურისუსი) გემინუს ციკურინუსი
 • 498 (256 A.V.C.) - კვინტუს კლოელიუს სიკულუს, ტიტუს ლარციუს ფლავიუსი (ან რუფუსი) II
 • 497 (257 A.V.C.) - აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი, მ. მინუციუს აუგურინუსი
 • 496 (258 A.V.C.) - აულუს პოსტუმიუს პ.ფ. ალბუს რეგილენსისი, ტიტუს ვერგინიუს ა.ფ. ტრიკოსტუს კელიომონტანუსი
 • 494 (260 A.V.C.) - აულუს ვერგინიუს ა.ფ. ტრიცოსტუს კელიომონტანუსი, ტიტუს ვეტურიუს (ვარა ვეტურისის) გემინუს ციკურინუსი
 • 493 (261 A.V.C.) - პოსტმუნიუს კომინიუს აურუნცუს II, სპურიუს კასიუს ვეცელინუს II
 • 492 (262 A.V.C.) - ტიტუს გეგანიუს მაცერინუსი, პუბლიუს მინუციუს აუგურინუსი
 • 491 (263 A.V.C.) - მ. მინუციუს აუგურინუს II, აულუს სემპრონიუს ატრატინუს II
 • 490 (264 A.V.C.) - კვინტუს სულპიციუს ცამერინუს კორნუტუსი, სპუბლიუს ლარციუს ფლავიუსი (რუფუსი) II
 • 489 (265 A.V.C.) - ც. იულიუს იულუსი, პუბლიუს პინარიუს მამერტინუს რუფუსი
 • 488 (266 A.V.C.) - სპუბლიუს ნაუტიუს სპ.?ფ. რუტილუსი, სპუბლიუს (სექს.?) ფურიუსი (მედულინუსი ვარა ფურსუსი?)
 • 487 (267 A.V.C.) - ტიტუს სიცინიუსი (საბინუსი), გაიუს აკილიუსი (ტუსკუსი)
 • 486 (268 A.V.C.) - სპურიუს კასიუს ვეცელინუს III, პროკულუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს რუტილუსი
 • 485 (269 A.V.C.) - სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი (კოსუსი), კვინტუს ფაბიუს კ.ფ. ვიბულანუსი
 • 484 (270 A.V.C.) - ლუციუს ამილიუს მამ.ფ. მამერცინუსი (მამერკუსი), გაიუს (კაესო?) ფაბიუს კ.ფ. ვიბულანუსი
 • 483 (271 A.V.C.) - მ. ფაბიუს კ.ფ. ვიბულანუსი, ლუციუს ვალერიუს მ.ფ. პოტიტუსი (პუბლიკოლა)
 • 482 (272 A.V.C.) - კვინტუს ფაბიუს კ.ფ. ვიბულანუს II, გაიუს იულიუს ც.ფ. იულიუს (II?)
 • 481 (273 A.V.C.) - გაიუს (ც.) ფაბიუს კ.ფ. ვიბულანუს (II?), სპურიუს ფურისუს ფუსუსი (ფუსიუსი)
 • 480 (274 A.V.C.) - მ. ფაბიუს კ.ფ. ვიბულანუს II, კნ, მანლიუს პ.ფ. ცინცინატუსი
 • 479 (275 A.V.C.) - გაიუს ფაბიუს კ.ფ. ვიბულანუს III, ტიტუს ვერგინიუს ოპეტ.ფ. ტრიკოსტუს რუტილუსი
 • 478 (276 A.V.C.) - ლუციუს ამილიუს მან.ფ. მამერცინუს (მამერცუს) II, გაიუს სერვილიუს სტრუქტუს აჰალა
 • 477 (277 A.V.C.) - გაიუს ჰორატიუს მ.ფ. პულვილუსი, ტიტუს მენენიუს აგრიპე ფ. ლანატუსი
 • 476 (278 A.V.C.) - აულუს ვერგილიუს ტრიკოსტუს რუტილუსი, სპუბლიუს სერვილის (პ.ფ.?) სტრუქტუსი
 • 475 (279 A.V.C.) - პუბლიუს ვალერიუს პ.ფ. პუბლიკოლა, კაიუს ნაუტიუს სპ.ფ. რუტილუსი (ან რუფუსი)
 • 474 (280 A.V.C.) - ლუციუს ფურიუს მედულინუსი, აულუს მანლიუს გნეუს ვულსო
 • 473 (281 A.V.C.) - ლუციუს ამილიუს მან.ფ. მამერცუს III, ვოპისკუს იულიუს ც.ფ. იულუსი
 • 472 (282 A.V.C.) - ლუციუს პინარიუს მამერცინუს რუფუსი, პუბლიუს ფურიუს მედულინუს ფუსუსი
 • 471 (283 A.V.C.) - აპიუს კლავდიუს აპ.ფ. კრასინუს (ინ)რეგილენსის საბინუსი, ტიტუს კინკტიუს ლ.ფ. კაპიტოლინუს ბარბატუსი
 • 470 (284 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუს მ.ფ. პოტიტუს (პუბლიკოლა)II, ტიბერიუს ემილიუს ლ.ფ. მამერცინუსი (მამერცუსი)
 • 469 (285 A.V.C.) - ტიტუს ნუმიციუს პრისცუსი, აულუს ვერგინიუს (ტრიკოსტუსი) კელიომონტანუსი
 • 468 (286 A.V.C.) - ტიტუს კინკტიუს ლ.ფ. კაპიტოლინუს ბარბატუს II, გაიუს სერვილიუს (სტრუკტუს) პრისკუსი
 • 467 (287 A.V.C.) - ტიბერიუს ემილიუს ლ.ფ. მამერცინუსი (მამერცუსი)II, გაიუს ფაბიუს მ.ფ. ვიბულანუსი
 • 466 (288 A.V.C.) - გაიუს სერვილიუს პრისკუსი II, სპუბლიუს პოსტუმინუს ა.ფ. ალბუს რეგილენსისი
 • 465 (289 A.V.C.) - გაიუს ფაბიუს მ.ფ. ვიბულანუსი II, ტიტუს კინკტიუს ლ.ფ. კაპიტოლინუს ბარბატუსი II,
 • 464 (290 A.V.C.) - აულუს პოსტუმიუს ა.ფ. ალბუს რეგილენსისი, სპუბლიუს ფურიუს მედულინუს ფუსუსი
 • 463 (291 A.V.C.) - პუბლიუს სერვილიუს სპ.ფ. პრისცუსი, ლუციუს ებუტიუს ტ.ფ. ჰელვაულუს
 • 462 (292 A.V.C.) - ლუციუს ლუკრეციუს ტ.ფ. ტრიციპიტინუსი, ტიტუს ვეტურიუს ტ.ფ. გემინუს ციკურინუსი
 • 461 (293 A.V.C.) - პუბლიუს ვოლუმნიუს მ.ფ. ამინიტინუს გალუსი, სერვიუს სულპიციუს კამერინუს კორნუტუსი
 • 460 (294 A.V.C.) - პუბლიუს ვალერიუს პ.ფ. პუბლიკოლა II, გაიუს კლავდიუს აპ.ფ. ინრეგილენსის (რეგილენსისი) საბინუსი
 • 459 (295 A.V.C.) - გაიუს ფაბიუს მ.ფ. ვიბულანუსი III, ლუციუს კორნელიუს სერ.ფ. მალუგინესის ურიტუსი (კოსუსი)
 • 458 (296 A.V.C.) - გაიუს ნაუტიუს სპ.ფ. რუტილუს II, ლუციუს მინუციუს პ.ფ. ესკილინუს აუგურინუსი
 • 457 (297 A.V.C.) - მ. (ან კ.) ჰორაციუს მ.ფ. პულვილუს II, გაიუს მინუციუს პ.ფ. ესკილინუსი (აუგურინუსი)
 • 456 (298 A.V.C.) - მ. ვალერიუს მ.ფ. მაქსიმუს ლაკტუკა, სპუბლიუს ვერგინიუს ა.ფ. ტრიკოსტუს კელიომონტანუსი
 • 455 (299 A.V.C.) - ტიტუს რომილიუს ტ.ფ. როკუს ვატიკანუსი, გაიუს ვეტურიუს ციკურინუსი
 • 454 (300 A.V.C.) - სპუბლიუს ტარპეიუს მ.ფ. მონტანუს კაპიტოლინუსი, აულუს ატერნიუს (ატენიუს) ვარუს ფონტინალისი
 • 453 (301 A.V.C.) - სექსტუს კინკტილიუსი სექსტუს.ფ. (ვარუსი), პუბლიუს კურიატუს (კურიატიუს) ფისტუს ტრიგემინუსი
 • 452 (302 A.V.C.) - ტიტუს (კ.) მენენიუს აგრიპე ფ. ლანატუსი, პუბლიუს სესტიუს კ.ფ. კაპიტო (კაპიტოლინუსი) ვატიკანუსი
 • 451 (303 A.V.C.) - აპიუს კლავდიუს აპ.ფ. კრასუს ინრეგილენსის საბინუს II, ტიტუს გენუციუს ლ.ფ. აუგურინუსი
 • 450 (304 A.V.C.) - *დეცემვირი: აპლიუს კლავდიუსი, მ. ცორნელიუს მალუგინენსისი, მ. სერგიუსი, ლუციუს მინუციუსი, კვინტუს ფაბიუს ვიბულანუსი, კვინტუს პოეტელიუსი, ტიტუს ანტონიუს მერენდა, გაიუს დუილიუსი, ს. ოპიუს კორნიცენი, მ. რაბულეიუსი
 • 449 (305 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუს პ.ფ. პოტიტუსი, მარკუს ჰორაციუს ბარბატუსი.
 • 448 (306 A.V.C.) - ლარს (ან სპ.) ჰერმინიუს კორტინესანუსი (აკილინუსი), ტიტუს ვერგინიუს ტრიკოსტუს კელიომონტანუსი
 • 447 (307 A.V.C.) - მ. გეგანიუს მ.ფ. მაცერინუსი, გაიუს იულიუსი (იულუსი?)
 • 446 (308 A.V.C.) - ტიტუს კინკტიუს ლ.ფ. კაპიტოლინუს ბარბატუსი IV, აგრიპა ფურიუს ფუსუსი
 • 445 (309 A.V.C.) - მარკუს გენუციუს აუგურინუსი, გაიუს (გაიუსი ან აგრიპა) კურტიუს თილო
 • 444 (310 A.V.C.) - 3 თუთას ოურდუმე ტრიბუნეფი, უკული ლუციუს პაპირიუს მუგილანუსი დო ლუციუს სემპრონიუს ა.ფ. ატრატინუსი
 • 443 (311 A.V.C.) - მარკუს გეგანიუს მ.ფ. მაცერინუსი II, გაიუს კინკტიუს კაპიტოლინუს ბარბატუსი V
 • 442 (312 A.V.C.) - მ. ფაბიუს კ.ფ. ვიბულანუსი, პოსტუმიუს ებუტიუს ჰელვა კორნიცენი
 • 441 (313 A.V.C.) - გაიუს ფურიუს პაცილუს ფუსუსი, მანიუს პაპირიუს კრასუსი
 • 440 (314 A.V.C.) - პროკულუს გეგანიუს მაცერინუსი, ლუციუს მენენიუს აგრიპე ლანატუსი II
 • 439 (315 A.V.C.) - აგრიპა მენენიუს ტ.ფ. ლანატუსი, ტიტუს კინკტიუს ლ.ფ. კაპიტოლინუს ბარბატუსი VI
 • 438 (316 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი
 • 437 (317 A.V.C.) - მარკუს გეგანიუს მ.ფ. მაცერინუსი III, ლუციუს სერგიუს ლ.ფ. ფიდენასი
 • 436 (318 A.V.C.) - ლუციუს პაპირიუს კრასუსი, მ. კორნელიუს მალუგინენსისი
 • 435 (319 A.V.C.) - გაიუს იულიუს იულუსი II, ლ (ვარა პროც.) ვერგინიუს ტრიკოსტუსი
 • 434 (320 A.V.C.) - გაიუს იულიუს იულუსი III, ლ (ვარა პროც.) ვერგინიუს ტრიკოსტუსი II
 • 433 (321 A.V.C.) - ჟირი წანაშ განწხანს ოურდუმე ტრიბუნეფი
 • 431 (323 A.V.C.) - ტიტუს კინკტუს ლ.ფ. პოენუს ცინცინატუსი, გაიუს იულიუს მენტო
 • 430 (324 A.V.C.) - ლუციუს პაპირიუს კრასუსი, ლუციუს იულიუს ვოპ.ფ. იულუსი
 • 429 (325 A.V.C.) - ჰოსტუს ლუკრეტიუს ტრიციპიტინუს, ლუციუს სერგიუს კ.ფ. ფიდენასი II
 • 428 (326 A.V.C.) - აულუს კორნელიუს მ.ფ. კოსუსი, ტიტუს კინკტუს ლ.ფ. პოენუს ცინცინატუსი II
 • 427 (327 A.V.C.) - გაიუს სერვილიუს სტრუკტუს აჰალა, ლუციუს პაპირიუს ლ.ფ. მუგილანუსი II
 • 426 (328 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი სუმი წანაშ განწხანს
 • 423 (331 A.V.C.) - გაიუს სემპრონიუს ატრატინუსი, გაიუს ფაბიუს კ.ფ. ვიბულანუსი
 • 422 (332 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი
 • 421 (333 A.V.C.) - გნეუს ფაბიუს ვიბულანუსი, ტიტუს კინკტუსი ტ.ფ. კაპიტოლინუს ბარბატუსი
 • 420 (334 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი: ლუციუს კინკტუს ცინცინატუსი III, ლუციუს ფურიუს მედულინუსი II, მ. მანლიუსი, აულუს სემპრონიუს ატრატინუსი
 • 419 (335 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნები: აგრიპა მემენიუს ლანატუსი, პუბლიუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი, სპუბლიუს ნაუტიუს რუტილუსი
 • 418 (336 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი: ლუციუს სერგიუს ფიდენასი, მ. პაპირიუს მუგილანუსი, გაიუს სერვილიუს პრისკუსი
 • 417 (337 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი: აგრიპა მემენიუს ლანატუსი II, პუბლიუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუსი II, სპუბლიუს რუტილიუს კრასუსი
 • 416 (338 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი: აულუს სემპრონიუს ალვატინუსი III, მ. პაპირიუს მუგილანუსი II, სპუბლიუს ნაუტიუს რუტილუსი
 • 415 (339 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი: პუბლიუს კორნელიუს კოსუსი, გაიუს ვალერიუს პოტიტუსი, გაიუს კინკტუს ცინცინატუსი, ნუმერიუს ფაბიუს ვიბულანუსი
 • 414 (340 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი: გაიუს კორნელიუს კოსუსი, ლუციუს ვალერიუს პოტიტუსი, ლუციუს ფაბიუს ვიბულანუსი II, მ. პოსტუმიუს რეგილენსისი
 • 413 (341 A.V.C.) - აულუს მარკუს კორნელიუს კოსუსი, ლუციუს ფურიუს ლ.ფ. მედულინუსი
 • 412 (342 A.V.C.) - გაიუს ფაბიუს ამბუსტუს ვიბულანუსი, გაიუს ფურიუს პაცილუსი
 • 411 (343 A.V.C.) - ლუციუს პაპირიუს ლ.ფ. მუგილანუსი (ატრატინუსი), სპუბლიუს (ან კ.) ნაუტიუს სპ.ფ. რუტილუსი
 • 410 (344 A.V.C.) - მანიუს აემილიუს მამ.ფ. მამერიცინუსი, გაიუს ვალერიუს ლ.ფ. პოტიტუსი ვოლუსუსი
 • 409 (345 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს ა.ფ. კოსუსი, ლუციუს ფურიუს ლ.ფ. მედულინუსი III
 • 408 (346 A.V.C.) - 15 წანაშ განწხანს ოურდუმე ტრიბუნეფიშ დუდალა

ჯვ. წ. IV ოშწანურა[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]

 • 393 (361 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუს პოტიტუს პოპლიკოლა, სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი, suff. ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუს ფლავიუსი, სერვიუს სულპიციუს კვინტუს ფ. კამერინუსი
 • 392 (362 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუს ლ.ფ. პოპიტუსი, პ.? (ვარა სერვიუს) კორნელიუს მალუგინენსისი, ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუს ფლავიუსი, სერვიუს სულპიციუს კვინტუს ფ. კამერინუსი
 • 391 (363 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუს ლ.ფ. პოპიტუსი, პ.? (ვარა სერვიუს) კორნელიუს მალუგინენსისი, ლუციუს ლუკრეციუს ტრიციპიტინუს ფლავიუსი, სერვიუს სულპიციუს კვინტუს ფ. კამერინუსი
 • 390 (364 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუს ლ.ფ. პოპიტუსი II, მარკუს მანლიუსი ტ.ფ., უკულიანშო ოურდუმე ტრიბუნი. კვირკვეშ კალენდეფიშ უკული: ლუციუს ლუკრეციუსი, სერვიუს სულპიციუსი, მ. აიმულუისი, ლუციუს ფურიუს მედულინუსი VII, აგრიპა ფურიუსი, გაიუს ამილიუსი II
 • 389 (365 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი
 • 388 (366 A.V.C.) - დიქტატორი მ. ფურიუს კამილუსი, უკული ოურდუმე ტრიბუნეფი ლუციუს ვალერიუს პუბლიკოლა II, ლუციუს ვირგინიუსი, პუბლიუს კორნელიუს, აულუს მანლიუსი, ლუციუს ამილიუსი, ლუციუს პოსტუმიუსი
 • 387 (367 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი ტიტუს კინტიუს ცინცინატუსი, კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი V, ლუციუს იულიუს ტრეციპიტინუსი, სერვიუს სულპიციუს რუფუსი
 • 386 (368 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი ლუციუს პაპირიუსი, გაიუს სერგიუსი, ლუციუს ამილიუსი II, ლუციუს მენენიუსი, ლუციუს პუბლიკოლა III
 • 385 (369 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი მ. ფურიუს კამილუსი VI, სერვიუს კორნელიუს მალუგინესისი, კვინტუს სერვილიუს ფიდენასი VI, ლუციუს კინტიუს ცონცინატუსი (II?), ლუციუს ჰორაციუსი, ტიტუს ვალერიუსი (*382 წანაშახ დუდენდეს თენეფი).
 • 381 (373 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი სერვიუს კორნელიუს მალუგინესისი IV, კვინტუს სერვილიუსი, სერვილიუს სულპიციუსი, ლუციუს ამილიუსი IV
 • 380 (374 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი მ. ფურიუს კამილუსი VII, აულუს და ლუციუს პოსტუმიუს რეგილუსეფი, ლუციუს ფურიუსი, ლუციუს ლუკრეციუსი, მ. ფაბიუს ამბუსტუსი
 • 379 (375 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი ლუციუს ვალერიუსი III, გაიუს სერგიუსი III, ლუციუს მენენიუსი II, სპუბლიუს პაპირიუსი, სერვიუს კორნელიუს მალუგინენსისი
 • 378 (376 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი პუბლიუს დო გაიუს მანლიუსები, ლუციუს იულიუსი, გაიუს სექსტილიუსი, მ. ალბინიუსი, ლუციუს ანტისციუსი (პარიციუსი დო პლებსი)
 • 377 (377 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი სპუბლიუს ფურიუსი, ლუციუს სერვილიუს II, ც. ლიცინიუსი, პუბლიუს კლაელიუსი, მ. ჰორაციუსი, ლუციუს გეგანიუსი.
 • 376 (378 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი ლუციუს ამილიუსი, პუბლიუს ვალერიუს IV, გაიუს ვეტურიუს სერვიუს სულპიციუსი, ლუციუს დო გაიუს კინტიუს ცინცინატუსეფი
 • 375 (379 A.V.C.) - ხვალე ჟირი ტრიბუნი, გაიუს ლიცინიუს კლავიუსი, ლუციუს სექსტიუსი
 • 374 (380 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი ლუციუს ლურიუსი, აულუს მანლიუსი, სერვიუს სულპიციუსი, სერვიუს კორნელიუსი, პუბლიუს დო გაიუს ვალერიუსეფი.
 • 373 (381 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი გაიუს სერვილიუსი, გაიუს ვეტურიუსიი, აულუს და მ. კორნელიუსი, კვინტუს კინტიუსი, მ. ფაბიუსი
 • 372 (382 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი ტიტუს კინტიუსი, სერვიუს კორნელიუსი, გაიუს კინტიუსი, მ. ფაბიუსი
 • 371 (383 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი გაიუს ლიცინიუს სტოლო, ლიცინიუს სექსტიუსი
 • 370 (384 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი გაიუს ლიცინიუს სტოლო, ლიცინიუს სექსტიუსი
 • 369 (385 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი გაიუს ლიცინიუს სტოლო, ლიცინიუს სექსტიუსი
 • 368 (386 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი გაიუს ლიცინიუს სტოლო, ლიცინიუს სექსტიუსი
 • 367 (387 A.V.C.) - ოურდუმე ტრიბუნეფი გაიუს ლიცინიუს სტოლო, ლიცინიუს სექსტიუსი
 • 366 (388 A.V.C.) - ლუციუს ემილიუს მამერცინუსი, ლუციუს სექსტიუს სექსტინუს ლატერანუსი
 • 365 (389 A.V.C.) - ლუციუს გენუციუს ავენტინენსი, კვინტუს სერვილიუს აჰალა
 • 364 (390 A.V.C.) - გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი, გაიუს ლიცინიუს სტოლოსი (ან კალვუსი)
 • 363 (391 A.V.C.) - გნეუს გენუციუს ავენტინენსი II, ლუციუს ემილიუს მამერცინუს II
 • 362 (392 A.V.C.) - ლუციუს გენუციუსი ავენტინენსი II, კვინტუს სერვილიუს აჰალა
 • 361 (393 A.V.C.) - გაიუს ლიცინიუს სტოლოსო (ან კალვუსი), გაიუს სულპიციუს პეტრიკუსი II
 • 359 (395 A.V.C.) - მარკუს პოპილიუს ლენასი, გნეუს მაგნილიუს კაპიტოლინუს იმპერიოსუსი
 • 358 (396 A.V.C.) - გაიუს ფაბიუს ამბუსტუსი, გაიუს პლაუტიუს პროკულუსი
 • 355 (399 A.V.C.) - გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი III, მარკუს ვალერიუს პუბლიკოლა
 • 353 (401 A.V.C.) - გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი IV, მარკუს ვალერიუს პუბლიკოლა II
 • 351 (403 A.V.C.) - გაიუს სულპიციუს პეტიკუსი V, ტიტუს კვინკტიუს პოენუს კაპიტოლინუს კრისპინუსი II
 • 350 (404 A.V.C.) - მარკუს პოპილიუს ლენასი III, ლუციუს კორნელიუს სციპიონი
 • 349 (405 A.V.C.) - ლუციუს ფურიუს კამილუსი, აპიუს კლავდიუს კრასუს ინრეგილენსისი
 • 347 (407 A.V.C.) - გაიუს პლაუტიუს ვენოქსი (ვარა ვენო), ტიტუს მანლიუსი ლუციუს იმპერიოსუს ტორკატუსიშ სქი
 • 345 (409 A.V.C.) - მარკუს ფაბიუს დორსუო, სერვიუს სულპიციუს კამერინუს რუფუსი
 • 341 (413 A.V.C.) - გაიუს პლაუტიუს ვენოქსი (ვარა ვენო) II, ლუციუს ემილიუს მარმეცინუს პრივერნასი
 • 339 (415 A.V.C.) - ტიბერიუს ემილიუს მამერცინუსი, გაიუს პუბლილიუს ფილო
 • 338 (416 A.V.C.) - ლუციუს ფურიუსი კამილუსი, გაიუს მენიუსი
 • 337 (417 A.V.C.) - გაიუს სულპიციუს ლონგუსი, პუბლიუს ელიუს პუეტუსი
 • 336 (418 A.V.C.) - ლუციუს პაპირიუს კრასუსი, კესო დუილიუსი
 • 334 (420 A.V.C.) - სპურიუს პოსტუმიუს ალბინუსი (კაუდინუსი), ტიბერიუს ვეტურიუს კალვინუსი
 • 333 (421 A.V.C.) - დიქტატურაშ მაართა წანა
 • 331 (423 A.V.C.) - გაიუს ვალერიუს პოტიტუსი (ფლაკუსი), მარკუს კლავდიუს მარცელუსი
 • 330 (424 A.V.C.) - ლუციუს პაპირიუს კრასუსი II, ლუციუს პლაუტიუს ვენო
 • 329 (425 A.V.C.) - ლუციუს ემილიუს მამერცინუს პრივერნასი II, გაიუს პლაუტიუს დეციანუსი
 • 328 (426 A.V.C.) - პუბლიუს პლაუტუს პროკულუსი, პუბლიუს კორნელიუს სკაპულა
 • 327 (427 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ლენტულუსი, კვინტუს პუბლილიუს ფილო II
 • 325 (429 A.V.C.) - ლუციუს ფურიუს კამილუსი, დეციმუს ლუნიუს ბრუტუს სკევა
 • 324 (430 A.V.C.) - დიქტატურაშ მაჟირა წანა
 • 323 (431 A.V.C.) - გაიუს სულპიციუს ლონგუსი II, კვინტუს ემილიუს (აულიუს) ცერეტანუსი
 • 321 (433 A.V.C.) - ტიტუს ვეტურიუს კალვინუსი II, სპურიუს პოსტუმიუს ალბინუსი (კაუდინუსი) II
 • 318 (436 A.V.C.) - ლუციუს პლაუტიუს ვენოქსი, მარკუს ფოსლიუს ფლაკინატორი
 • 317 (437 A.V.C.) - კვინტუს ემილიუს ბარბულა, გაიუს იუნიუსი ბუბულკუს ბრუტუსი
 • 316 (438 A.V.C.) - სპუბლიუს ნაუტიუს რუტილუსი, მარკუს პოპილიუს ლენასი
 • 314 (440 A.V.C.) - მარკუს პოტელიუს ლიბო, გაიუს სულპიციუს ლონგუსი III
 • 311 (443 A.V.C.) - გაიუს იუნიუს ბუბულკუს ბრუტუსი III, კვინტუს ემილიუს ბარბულა II
 • 309 (445 A.V.C.) - დიქტატურაშ მასუმა წანა
 • 306 (448 A.V.C.) - კვინტუს მარციუს ტრემულუსი, პუბლიუს კორნელიუს არვინა
 • 305 (449 A.V.C.) - ლუციუს პოსტუმიუს მეგელუსი, ტიბერიუს მინუციუს აუგურინუსი. Suff.: მარკუს ფულვიუს კორვუს პეტინუსი
 • 304 (450 A.V.C.) - პუბლიუს სემპრონიუს სოფუსი, პუბლიუს სულპიციუს სავერიო
 • 303 (451 A.V.C.) - სერვიუს კორნელიუს ლენტულუსი, ლუციუს გენუციუს ავენტინენსისი
 • 302 (452 A.V.C.) - მარკუს ლივიუს დენტერი, მარკუს ემილიუს პაულუსი
 • 301 (453 A.V.C.) - დიქტატურაშ მაოთხა წანა

ჯვ. წ. III ოშწანურა[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]

 • 293 (461 A.V.C.) - ლუციუს პაპირიუს კურსორი, სპურიუს კარვილიუს მაქსიმუსი
 • 292 (462 A.V.C.) - კვინტუს ფაბიუს მაქსიმუს გურგესი, დეციმუს იუნიუს ბრუტუს სკევა
 • 291 (463 A.V.C.) - ლუციუს პოსტუმიუს მეგელუსი III, გაიუს იუნიუსი ბუბულკუს ბრუტუსი
 • 289 (465 A.V.C.) - მარკუს ვალერიუს მაქსიმუს კორვუსი II, კვინტუს კედიციუს ნოკტუა
 • 288 (466 A.V.C.) - კვინტუს მარციუს ტრემულუსი II, პუბლიუს კორნელიუს არვინა II
 • 287 (467 A.V.C.) - მარკუს კლავდიუს მარცელუსი, გაიუს ნაუტიუს რუტილუსი
 • 286 (468 A.V.C.) - მარკუს ვალერიუს მაქსიმუსი (პოტიტუსი?), გაიუს აელიუს პეტუსი
 • 285 (469 A.V.C.) - გაიუს კლავდიუს კანინა, მარკუს ემილიუს ლეპიდუსი
 • 283 (471 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს დოლაბელა, გნეუს დომიტიუს კალვინუს მაქსიმუსი
 • 281 (473 A.V.C.) - ლუციუს ემილიუს ბარბულა, კვინტუს მარციუს ფილიპუსი
 • 277 (477 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს რუფინუსი II, გაიუს იუნიუს ბუბულკუს ბრუტუსი
 • 276 (478 A.V.C.) - გაიუს ფაბიუს მაქსიმუს გურგესი II, გაიუს გენუციუს კლეპსინა
 • 273 (481 A.V.C.) - გაიუს ფაბიუს ლიცინიუსი, გაიუს კლავდიუს კანინა II
 • 272 (482 A.V.C.) - ლუციუს პაპირიუს კურსორი II, სპურიუს კარვილიუს მაქსიმუსი II
 • 271 (483 A.V.C.) - კესი კვინკტიუს კლავდიუსი, ლუციუს გენუციუს კლეპსინა
 • 270 (484 A.V.C.) - ლუციუს გენუციუს კლეპსინა II, გნეუს კორნელიუს ბლასიო
 • 269 (485 A.V.C.) - გაიუს ოგულნიუს გალუსი, გაიუს ფაბიუს პიკტორი
 • 268 (486 A.V.C.) - პუბლიუს სემპრონიუს სოფუსი, აპიუს კლავდიუს რუსუსი
 • 266 (488 A.V.C.) - დეციმუს იუნიუს პერა, ნუმერიუს ფაბიუს პიკტორი
 • 265 (489 A.V.C.) - კვინტუს ფაბიუს მაქსიმუს გურგესი, ლუციუს მამილიუს ვიტულუსი
 • 261 (493 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუსი მ. ფლაცუსი, ტიბერიუს ოტაცილიუს კრასუსი
 • 255 (499 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს პაულუსი, სერვიუს ფულვიუს პეტინუს ნობილიორი
 • 253 (501 A.V.C.) - გნეუს სერვილიუს კეპიო, გაიუს სემრონიუს ბლესუსი
 • 252 (502 A.V.C.) - გაიუს ავრელიუს კოტა, პუბლიუს სერვილიუს გემინუსი
 • 248 (506 A.V.C.) - გაიუს ავრელიუს კოტა II, პუბლიუს სერვილიუს გემინუსი II
 • 245 (509 A.V.C.) - მარკუს ფაბიუს ბუტეო, გაიუს ატილიუს ბულბუსი
 • 244 (510 A.V.C.) - აულუს მანლიუს ტორკვატუს ატიკუსი, გაიუს სემრონიუს ბლესუსი II
 • 241 (513 A.V.C.) - აულუს მანლიუს ტორკვატუს ატიკუსი II, გაიუს ლუტატიუს კატულუს ცერკო
 • 240 (514 A.V.C.) - გაიუს კლავდიუს ცენტო, მარკუს სემპრონიუს ტუდიტანუსი
 • 239 (515 A.V.C.) - გაიუს მამილიუს ტორინუსი, კვინტუს ვალერიუს ფალტო
 • 237 (517 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ლენტულუს კაუდინუსი, კვინტუს ფულვუს ფლაკუსი
 • 236 (518 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს ლენტულუს კაუდინუსი, გაიუს ლიცინიუს ვარუსი
 • 235 (519 A.V.C.) - ტიტუს მანლიუს ტორკატუსი, გაიუს ატილიუს ბულბუსი II
 • 234 (520 A.V.C.) - ლუციუს პოსტუმიუს ალბინუსი, სპურიუს კარვილიუს მაქსიმუსი (რუგა)
 • 232 (522 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს ლეპიდუსი, მარკუს პუბლიციუს მალეოლუსი
 • 231 (523 A.V.C.) - მარკუს პომპონიუს მატო, გაიუს პაპირიუს მასო
 • 230 (524 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს ბარბულა, მარკუს იუნიუს პერა
 • 229 (525 A.V.C.) - ლუციუს პოსტუმიუს ალბინუსი II, გნეუს ფულვიუს ცენტუმალუსი
 • 227 (527 A.V.C.) - პუბლიუს ვალერიუს ფლაკუსი, მარკუს ატილიუს რეგულუსი
 • 226 (528 A.V.C.) - მარკუს ვალერიუს მაქსიმუს მესალა, ლუციუს აპუსტიუს ფულო
 • 225 (529 A.V.C.) - ლუციუს ემილიუს პაპირიუსი, გაიუს ატილიუს რეგულუსი
 • 224 (530 A.V.C.) - ტიტუს მანლიუს ტორკატუსი II, კვინტუს ფულვიუს ფლაკუსი II
 • 223 (531 A.V.C.) - გაიუს ფლამინიუსი, პუბლიუს ფურიუს ფილუსი
 • 222 (532 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს სციპიონ კალვუსი, მარკუს კლავდიუს მარცელუსი
 • 221 (533 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს სციპიონ ასინა, მარკუს მინუციუს რუფუსი, Suff. მარკუს ემილიუს ლეპიდუსი
 • 220 (534 A.V.C.) - მარკუს ვალერიუს ლევინუსი, კვინტუს მუციუს სკევოლა, Suff.(?): ლუციუს ვეტურიუს ფილო, კვინტუს ლუტატიუს კატულუსი
 • 219 (535 A.V.C.) - ლუციუს ემილიუს პაულუსი, მარკუს ლივიუს სალინატორი
 • 218 (536 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს სციპიონი, ტიბერუს სემპრონიუს ლონგუსი
 • 217 (537 A.V.C.) - გნეუს სერვილიუს გემინუსი, გაიუს ფლამინიუსი, Suff.: მარკუს ატილიუს რეგულუსი II
 • 212 (542 A.V.C.) - აპიუს კლავდიუს პულხერი, კვინტუს ფულვუს ფლაკუსი III
 • 211 (543 A.V.C.) - პუბლიუს სუპიციუს გალბა მაქსიმუსი, გნეუს ფულვიუს ცენტუნალუს მაქსიმუსი
 • 210 (544 A.V.C.) - მარკუს ვალერიუს ლევინუსი II, მარკუს კლავდიუს მარცელუსი IV
 • 208 (546 A.V.C.) - მარკუს კლავდიუს მარცელუსი V, ტიტუს კვინქტიუს კრისპინუსი
 • 207 (547 A.V.C.) - გაიუს კლავდიუს ნერონი, მარკუს ლივიუს სალინატორი II
 • 206 (548 A.V.C.) - კვინტუს კაცილიუს მეტელუსი, ლუციუს ვეტურიუს ფილო
 • 204 (550 A.V.C.) - მარკუს კორნელიუს ცეთეგუსი, პუბლიუს სემპრონიუს ტუდიტანუსი
 • 203 (551 A.V.C.) - გნეუს სერვილიუს კეპიონი, გაიუს სერვილიუს გემინუსი
 • 202 (552 A.V.C.) - ტიბერიუს კლავდიუს ნერონი, მარკუს სერვილიუს პულექს გემინუსი
 • 201 (553 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს ლენტულუსი, პუბლიუს ელიუს პეტუსი

ჯვ. წ. II ოშწანურა[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]

 • 200 (554 A.V.C.) - პუბლიუს სულპიციუსი სერვიუს გალბა მაქსიმუსიშ სქი, გაიუს ავრელიუსი გაიუს კოტაშ სქი
 • 199 (555 A.V.C.) - ლ. კორნელიუსი ლ. ლენტულუსიშ სქი, პ. ვილიუსი ტი. ტაპულუსიშ სქი
 • 198 (556 A.V.C.) - ტ. კვინკტუსი ტ. ფლამინიუსიშ სქი, სექს. ელიუსი კვინტუს პეტუს კატუსიშ სქი
 • 197 (557 A.V.C.) - გაიუს კორნელიუს ლ. კეტეგუსი, კვინტუს მინუციუს კ. რუფუსი
 • 196 (558 A.V.C.) - ლუციუს ფურიუს ლ. ლენტულუსი, მარკუს კლავდიუს მ. მარცელუსი
 • 195 (559 A.V.C.) - მარკუს პორციუს მ. კატონი, ლუციუს ვალერიუს პ. ფლაკუსი
 • 194 (560 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს პ. სციპიონ აფრიკელი II, ტიბერიუს სემპრონიუს ტი. ლონგუსი
 • 193 (561 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ლ. მერულა, ავლუს მინუციუს კ. თერმუსი
 • 192 (562 A.V.C.) - ლუციუს კვინქტიუს ტ. ფლამინიუსი, გნეუს დომიციუს ლ. აგენობარბუსი
 • 191 (563 A.V.C.) - მანიუს აცილიუს კ. გლაბრიონი, პუბლიუს კორნელიუს გნ. სციპიონ ნასიკა
 • 190 (564 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს პ. სციპიონ აზიარი, გაიუს ლეციუსი
 • 189 (565 A.V.C.) - გნეუს მანლიუს გნეუსიშ სქი ვულსო, მარკუს ფულვიუს მარკუსიშ სქი ნობილიორი
 • 188 (566 A.V.C.) - გაიუს ლივიუს მ.სქი სალინატორი, მარკუს ვალერიუს მ.სქი მესალა
 • 187 (567 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს მ.სქი ლეპიდუსი I, გაიუს ფლამინიუსი გ.სქი
 • 186 (568 A.V.C.) - სპურიუს პოსტუმიუს ლ.სქი ალბინუსი, კვინტუს მარციუს ლ.სქი ფილიპუსი I
 • 185 (569 A.V.C.) - აპიუს კლავდიუს აპ.სქი პულხერი, მარკუს სემპრონიუს მ.სქი ტუდიტანუსი
 • 184 (570 A.V.C.) - აპიუს კლავდიუს აპ.სქი პულხერი, ლუციუს პორციუს ლ.სქი ლიცინიუსი
 • 183 (571 A.V.C.) - კვინტუს ფაბიუს კ.სქი ლაბეო, მარკუს კლავდიუს მ.სქი მარცელუსი
 • 182 (572 A.V.C.) - ლუციუს ემილიუს ლ.სქი პაულუსი, გნეუს ბებიუს კ.სქი ტამფილუსი
 • 181 (573 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს ლ.სქი კეთეგუსი, მარკუს ბებიუს კ.ძე ტამფილუსი
 • 180 (574 A.V.C.) - აულუს პოსტუმიუს ა.სქი ალბინუსი, გაიუს კამპურნიუს გ.სქი პიზონი, Suffect. კვინტუს ფულვიუს გნ.სქი ფლაკუსი
 • 179 (575 A.V.C.) - ლუციუს მანლიუს ლ.სქი აციდინუს ფულვანუსი, კვინტუს ფულვიუს კ.სქი ფლაკუსი
 • 178 (576 A.V.C.) - მარკუს იუნიუს მ.სქი ბრუტუსი, ავლუს მანლიუს გნ.სქი ვულსო
 • 177 (577 A.V.C.) - გაიუს კლავდიუს აპ.სქი . პულხერი, ტიბერიუს სემპრონიუს პ.სქი გრაკხუსი
 • 176 (578 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს გნ.ძე სციპიონ ჰისპანუსი, კვინტუს პეტილიუსი. Suffect: გაიუს ვალერიუს მ.ძე. ლევინუსი
 • 175 (579 A.V.C.) - პუბლიუს მუციუს კ.სქი. სკევოლა, მარკუს ემილიუს მ.სქი. ლეპიდუსი II
 • 174 (580 A.V.C.) - სპურიუს პოსტუმიუს ა.სქი ალბინუს პაულუსი, კვინტუს მუციუს კ.სქი. სკევოლა
 • 173 (581 A.V.C.) - ლუციუს პოსტუმიუს ა.სქი ალბინუს, მარკუს პოპილიუს პ.სქი ლენას
 • 172 (582 A.V.C.) - გაიუს პოპილიუს პ.სქი ლენას I, პუბლიუს ელიუს პ.სქი ლიგუსი
 • 171 (583 A.V.C.) - პუბლიუს ლიცინიუსი გ.სქი კრასუსი, გაიუს კასიუსი გ.სქი ლონგინუსი.
 • 170 (584 A.V.C.) - ავლუს ჰოსტილიუს ლ.სქი მანცინუსი, ავლუს ატილიუს გ.სქი სერანუსი
 • 169 (585 A.V.C.) - კვინტუს მარციუს ლ.სქი ფილიპუსი II, გნეუს სერვილიუს გნ.სქი კეპიო
 • 168 (586 A.V.C.) - ლუციუს ემილიუს ლ.სქი პაულუსი II, გაიუს ლიცინიუსი გ.სქი კრასუსი
 • 167 (587 A.V.C.) - კვინტუს ელიუს პეტუსი, მარკუს იუნიუს პენუსი
 • 166 (588 A.V.C.) - გაიუს სულპიციუს გალბა, მარკუს კლავდიუს მარცელუსი I
 • 165 (589 A.V.C.) - ტიბერიუს მანლიუს ტორკატუსი, გნეუს ოქტავიუსი
 • 164 (590 A.V.C.) - ავლუს მანლიუს ტორკატუსი, კვინტუს კასიუსი ლონგინუსი
 • 163 (591 A.V.C.) - ტიბერიუს სემპრონიუს გრაკხუსი II, მარკუს იუვენტიუს თალნა
 • 162 (592 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს სციპიონ ნასიკა კორკულუმი I, გაიუს მარციუს ფიგულუსი I, Suffect: პუბლიუს კორნელიუს ლენტულუსი, გნეუს დომიციუს აჰენობარბუსი
 • 161 (593 A.V.C.) - მარკუს ვალერიუს მესალა, გაიუს ფანიუს სტრაბონი
 • 160 (594 A.V.C.) - მარკუს კორნელიუს კეთეგიუსი, ლუციუს ანციუს გალუსი
 • 159 (595 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს დოლაბელა, მარკუს ფულვიუს ნობილიორი
 • 158 (596 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს ლეპიდუსი, გაიუს პოპილიუს პ.სქი. ლენასი II
 • 157 (597 A.V.C.) - სერვიუს იულიუს კეისარი, ლუციუს ავრელიუს ორესტესი
 • 156 (598 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ლენტულუს ლუპუსი, გაიუს მარციუს ფიგულუსი II
 • 155 (599 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს სციპიონ ნასიკა კორკულუმი II, მარკუს კლავდიუს მარცელუსი II
 • 154 (600 A.V.C.) - ლუციუს პოსტუმიუს ალბინუსი, კვინტუს ოპიმიუსი
 • 153 (601 A.V.C.) - ტიბერიუს ანიუს ლუსკუსი, კვინტუს ფულვიუს ნობილიორი
 • 152 (602 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუს ფლაკუსი, მარკუს კლავდიუს მარცელუსი III
 • 151 (603 A.V.C.) - ავლუს პოსტუმიუს ალბინუსი, ლუციუს ლიცინიუს ლუცულუსი
 • 150 (604 A.V.C.) - ტიბერიუს კვინკტიუს ფლამინიუსი, M' აცილიუს ბალბუსი
 • 149 (605 A.V.C.) - მანიუს მანლიუსი, მარციუს ცენზორინუსი
 • 148 (606 A.V.C.) - სპურიუს პოსტუმიუს ალბინუსი მაგნუსი, ლუციუს კალპურნიუს პიზონ კესონინუსი
 • 147 (607 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს სციპიონ ემილიანუს აფრიკანუსი I, გაიუს ლივიუს დრუზუსი
 • 146 (608 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს ლენტულუს, ლუციუს მუმიუს აქაიკუსი
 • 145 (609 A.V.C.) - კვინტუს ფაბიუს მაქსიმუს ემილიანუს, ლუციუს ჰოსტილიუს მანცინიუსი
 • 144 (610 A.V.C.) - სერვიუს სულპიციუს სერ.სქი. გალბა, ლუციუს ავრელიუს კოტა
 • 143 (611 A.V.C.) - აპიუს კლავდიუს პილხერი, კვინტუს კეცილიუს მეტელუს მაკედონიკუსი
 • 142 (612 A.V.C.) - კვინტუს ფაბიუს მაქსიმუს სერვილიანუსი, ლუციუს კეცილიუს მეტელუს კალვუსი
 • 141 (613 A.V.C.) - გნეუს სერვილიუს კეპიო, კვინტუს პომპეუსი
 • 140 (614 A.V.C.) - კვინტუს სერვილიუს კეპიო, გაიუს ლელიუს საპიენსი
 • 139 (615 A.V.C.) - გნეუს კალპურნიუს პიზონი, მარკუს პოპილიუს ლენასი
 • 138 (616 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს სციპიონ ნასიკა სერაპიო, დეციმუს იუნიუს ბრუტუს კალაიკუსი
 • 137 (617 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს ლეპიდუსი პორცინა, გაიუს ჰოსტილიუს მანცინიუსი
 • 136 (618 A.V.C.) - ლუციუს ფურიუს ფილუსი, სექსტუს ატილიუს სერანუსი
 • 135 (619 A.V.C.) - კვინტუს კალპურნიუს პიზონი, სერვიუს ფულვიუს ფლაკუსი
 • 134 (620 A.V.C.) - გაიუს ფულვიუს ფლაკუსი, პუბლიუს კორნელიუს სციპიონ აფრიკანუსი ემილიანუს II
 • 133 (621 A.V.C.) - ლუციუს კალპურნიუს პიზონი ფრუგი, პუბლიუს მუციუს სკევოლა
 • 132 (622 A.V.C.) - პუბლიუს პოპილიუს ლენასი, პუბლიუს რუპილიუსი
 • 131 (623 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუს ფლაკუსი, პუბლიუს ლიცინიუს კრასუს დივეს მუციანუსი
 • 130 (624 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ლენტულუს, მარკუს პერპერნა Suffect: აპიუს კლავდიუს ნერონი
 • 129 (625 A.V.C.) - გაიუს სემპრონიუს ტუდიტანუსი, მანიუს აკვილიუსი
 • 128 (626 A.V.C.) - ტიტუს ანიუს რუფუსი, გნეუს ოქტავიუსი
 • 127 (627 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ცინა, ლუციუს კასიუს ლონგინუს რავილა
 • 126 (628 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს ლეპიდუსი, ლუციუს ავრელიუს ორესტესი
 • 125 (629 A.V.C.) - მარკუს ფულვიუს მ.სქი. ფლაკუსი, მარკუს პლაუტიუს ჰიპსეუსი
 • 124 (630 A.V.C.) - გაიუს კასიუს ლონგინუს, გაიუს სექსტიუს კალვინუსი
 • 123 (631 A.V.C.) - ტიტუს კვინკტიუს ფლამინიუსი, კვინტუს კეცილიუს მეტელუს ბალერიკუსი
 • 122 (632 A.V.C.) - გნეუს დომიციუს აჰენობარბუსი, გაიუს ფანიუსი
 • 121 (633 A.V.C.) - კვინტუს ფაბიუს მაქსიმუს ალობრიგიკუსი, ლუციუს ოპიმიუსი
 • 120 (634 A.V.C.) - გაიუს პაპირიუს კარბო, პუბლიუს მანლიუს
 • 119 (635 A.V.C.) - ლუციუს ავრელიუს კოტა, ლუციუს კეცილიუს მეტელუს დელმატიკუსი
 • 118 (636 A.V.C.) - კვინტუს მარციუს რექსი, მარკუს პორციუს კატონი
 • 117 (637 A.V.C.) - ლუციუს კეცილიუს მეტელუს დიადემატუსი, კვინტუს მუციუს სკევოლა
 • 116 (638 A.V.C.) - კვინტუს ფაბიუს მაქსიმუს ებურნუსი, გაიუს ლიცინიუს გეტა
 • 115 (639 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს სკაურუსი, მარკუს კეცილიუს მეტელუს
 • 114 (640 A.V.C.) - მანიუს აცილიუს ბალბუსი, გაიუს პორციუს კატონი
 • 113 (641 A.V.C.) - გნეუს პაპირიუს კარბო, გაიუს კეცილიუს მეტელუს კაპრარიუსი
 • 112 (642 A.V.C.) - ლუციუს კალპურნიუს პიზონი კესონინუსი, მარკუს ლივიუს დრუზუსი
 • 111 (643 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს სციპიონ ნასიკა სერაპიო, ლუციუს კალპურნიუს ბესტია
 • 110 (644 A.V.C.) - სპურიუს პოსტუმიუს ალბინუსი, მარკუს მინუციუსი რუფუსი
 • 109 (645 A.V.C.) - კვინტუს კეცილიუს მეტელუს ნუმიდიკუსი, მარკუს იუნიუს სილანუსი
 • 108 (646 A.V.C.) - სერვიუს სულპიციუს გალბა, ლუციუს ჰორტენსიუსი Suffect: მარკუს ავრელიუს სკაურუსი
 • 107 (647 A.V.C.) - ლუციუს კასიუს ლონგინუს, გაიუს მარიუსი I
 • 106 (648 A.V.C.) - კვინტუს სერვილიუს კეპიო, გაიუს ატილიუს სერანუსი
 • 105 (649 A.V.C.) - გნეუს მალიუსი მაქსიმუს, პუბლიუს რუტილიუს რუფუსი
 • 104 (650 A.V.C.) - გაიუს ფლავიუს ფიმბრია, გაიუს მარიუსი II
 • 103 (651 A.V.C.) - ლუციუს ავრელიუს ორესტესი, გაიუს მარიუსი III
 • 102 (652 A.V.C.) - კვინტუს ლუტატიუს კატულუსი, გაიუს მარიუსი IIII
 • 101 (653 A.V.C.) - მანიუს აკვილიუს, გაიუს მარიუსი V

ჯვ. წ. I ოშწანურა[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]

 • 100 (654 A.V.C.) - ლუციუს ვალერიუს ფლაკუსი, გაიუს მარიუსი VI
 • 99 (655 A.V.C.) - ავლუს პოსტუმიუს ალბინუსი, მარკუს ანტონიუს ორატორი
 • 98 (656 A.V.C.) - კვინტუს კეცილიუს მეტელუს ნეპოსი, ტიტუს დიდიუსი
 • 97 (657 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს ლენტულუსი, პუბლიუს ლიცინიუს კრასუსი
 • 96 (658 A.V.C.) - გაიუს კასიუს ლონგინუსი, გნეუს დომიციუს აჰენობარბუსი
 • 95 (659 A.V.C.) - ლუციუს ლიცინიუს კრასუსი, კვინტუს მუციუს სკევოლა პონტიფექსი
 • 94 (660 A.V.C.) - გაიუს კოელიუს კალდუსი, ლუციუს დომიციუს აჰენობარბუსი
 • 93 (661 A.V.C.) - გაიუს ვალერიუს ფლაკუსი, მარკუს ჰერენიუსი
 • 92 (662 A.V.C.) - გაიუს კლავდიუს პულხერი, მარკუს პერპერნა
 • 91 (663 A.V.C.) - სექსტუს იულიუს კეისარი, ლუციუს მარციუს ფილიპუსი
 • 90 (664 A.V.C.) - ლუციუს იულიუს კეისარი, პუბლიუს რუტილიუს ლუპუსი
 • 89 (665 A.V.C.) - გნეუს პომპეიუს სტრაბონი, ლუციუს პორციუს კატონი
 • 88 (666 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს სულა I, კვინტუს პომპეიუს რუფუსი
 • 87 (667 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ცინა I, გნეუს ოქტავიუსი
 • 86 (668 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ცინა II, გაიუს მარიუსი VII, Suffect: ლუციუს ვალერიუს ფლაკუსი
 • 85 (669 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ცინა III, გნეუს პაპირიუს კარბო I
 • 84 (670 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ცინა IV, გნეუს პაპირიუს კარბო II
 • 83 (671 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს სციპიონ აზიატიკუს აზიაგენუსი, გაიუს ნორბანუსი
 • 82 (672 A.V.C.) - გნეუს პაპირიუს კარბო III, გაიუს მარიუსი უმცროსი
 • 81 (673 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს დოლაბელა, მარკუს ტულიუს დეკულა
 • 80 (674 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს სულა II, კვინტუს კეცილიუს მეტელუს პიუს
 • 79 (675 A.V.C.) - აპიუს კლავდიუს პულხერი, პუბლიუს სერვილიუს ვატია
 • 78 (676 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს ლეპიდუსი, კვინტუს ლუტაციუს კატულუსი
 • 77 (677 A.V.C.) - მამერკუს ემილიუს ლეპიდუს ლივანუსი, დეციმუს იუნიუს ბრუტუსი
 • 76 (678 A.V.C.) - გნეუს ოქტავიუსი, გაიუს სკრიბონიუს კურიო
 • 75 (679 A.V.C.) - გაიუს ავრელიუს კოტა, ლუციუს ოქტავიუსი
 • 74 (680 A.V.C.) - მარკუს ავრელიუს კოტა, ლუციუს ლიცინიუს ლუკულუსი
 • 73 (681 A.V.C.) - გაიუს კასიუს ლონგინუსი, მარკუს ტერენციუს ვარონი ლუკულუსი
 • 72 (682 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს ლენტულუსი კლოდიანუსი, ლუციუს გელიუს პუბლიკოლა
 • 71 (683 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს ლენტულუსი სურა, გნეუს აუფიდიუს ორესტესი
 • 70 (684 A.V.C.) - მარკუს ლიცინიუს კრასუსი დივესი I, გნეუს პომპეუს მაგნუსი I
 • 69 (685 A.V.C.) - კვინტუს კეცილიუს მეტელუს კრეტიკუსი, კვინტუს ჰორტენსიუსი
 • 68 (686 A.V.C.) - ლუციუს კეცილიუს მეტელუს, კვინტუს მარციუს რექსი
 • 67 (687 A.V.C.) - მანიუს აცილიუს გლაბრიო, გაიუს კალპურნიუს პიზონი
 • 66 (688 A.V.C.) - მანიუს ემილიუს ლეპიდუს, ლუციუს ვოლცაციუს ტულუსი
 • 65 (689 A.V.C.) - ლუციუს მანლიუს ტორკატუსი, ლუციუს ავრელიუს კოტა
 • 64 (690 A.V.C.) - ლუციუს იულიუს კეისარი, გაიუს მარციუს ფიგულუსი
 • 63 (691 A.V.C.) - გაიუს ანტონიუს ჰიბრიდა, მარკუს ტულიუს ციცერონი
 • 62 (692 A.V.C.) - დეციმუს იუნიუს სილანუსი, ლუციუს ლიცინიუს მურენა
 • 61 (693 A.V.C.) - მარკუს ვალერიუს მესალა ნიგერი, მარკუს პუპიუს პიზონი ფრუგი კალპურნიანუსი
 • 60 (694 A.V.C.) - ლუციუს აფრანიუსი, კვინტუს კეცილიუს მეტელუს ცელერი
 • 59 (695 A.V.C.) - გაიუს იულიუს კეისარი I, მარკუს კალპურნიუს ბიბულუსი
 • 58 (696 A.V.C.) - ლუციუს კალპურნიუს პიზონი კესონინუსი, ავლუს გაბინიუსი
 • 57 (697 A.V.C.) - პუბლიუს კორნელიუს ლენტულუსი სპინთერი, კვინტუს კეცილიუს მეტელუს ნეპოსი
 • 56 (698 A.V.C.) - გნეუს კორნელიუს ლენტულუსი მარცელუსი, ლუციუს მარციუს ფილიპუსი
 • 55 (699 A.V.C.) - მარკუს ლიცინიუს კრასუსი დივესი II, გნეუს პომპეუს მაგნუსი II
 • 54 (700 A.V.C.) - აპიუს კლავდიუს პულხერი, ლუციუს დომიციუს აჰენობარბუსი
 • 53 (701 A.V.C.) - მარკუს ვალერიუს მესალა რუფუსი, გნეუს დომიციუს კალვინუსი I
 • 52 (702 A.V.C.) - კვინტუს კეცილიუს მეტელუს პიუს სციპიონ, გნეუს პომპეუს მაგნუსი III
 • 51 (703 A.V.C.) - მარკუს კლავდიუს მარცელუსი, სერვიუს სულპიციუს რუფუსი
 • 50 (704 A.V.C.) - ლუციუს ემილიუს პაულუსი, გაიუს კლავდიუს მარცელუსი მინორი
 • 49 (705 A.V.C.) - ლუციუს კორნელიუს ლენტულუს კრუსი, გაიუს კლავდიუს მარცელუსი მაიორი
 • 48 (706 A.V.C.) - გაიუს იულიუს კეისარი II, პუბლიუს სერვილიუს ვატია ისაურიკუსი I
 • 47 (707 A.V.C.) - კვინტუს ფუფიუს კალენუსი, პუბლიუს ვატინიუსი
 • 46 (708 A.V.C.) - გაიუს იულიუს კეისარი III, მარკუს ემილიუს ლეპიდუს I
 • 45 (709 A.V.C.) - გაიუს იულიუს კეისარი IV, Suffect: კვინტუს ფაბიუს მაქსიმუსი, გაიუს ტრებონიუსი, გაიუს კანინიუს რუბილუსი
 • 44 (710 A.V.C.) - გაიუს იულიუს კეისარი V, მარკუს ანტონიუსი I, Suffect: პუბლიუს კორნელიუს დოლაბელა
 • 43 (711 A.V.C.) - ავლუს ჰირტიუსი, გაიუს ვიბიუს პანსა კეტრონიაუსი, Suffect: გაიუს იულიუს კეისარი ოქტავიანუსი I, კვინტუს პედიუსი, გაიუს კარინასი, პუბლიუს ვენტიდიუს ბასუსი
 • 42 (712 A.V.C.) - მარკუს ემილიუს ლეპიდუს II, ლუციუს მუნატიუს პლანკუსი
 • 41 (713 A.V.C.) - პუბლიუს სერვილიუს ისაურიკუსი II, ლუციუს ანტონიუს
 • 40 (714 A.V.C.) - გაიუს ასინიუს პოლიო, გნეუს დომიციუს კალვინუსი II, Suffect: ლუციუს კორნელიუს ბალბუსი, პუბლიუს კანიდიუს კრასუსი
 • 39 (715 A.V.C.) - გაიუს კალვისიუს საბინუსი, ლუციუს მარციუს ცენზორინუსი, Suffect: გაიუს კოკიუს ბალბუსი, პუბლიუს ალფენუს ვარუსი
 • 38 (716 A.V.C.) - აპიუს კლავდიუს პულხერი, გაიუს ნორბანუსი ფლაკუსი, Suffect: ლუციუს კორნელიუს ლენტულუსი, გაიუს ნორბანუსი ფლაკუსი
 • 37 (717 A.V.C.) - ლუციუს კანინიუს გალუსი, მარკუს ვიპსანიუს აგრიპა I, Suffect: ტიტუს სტატილიუს ტარუსი
 • 36 (718 A.V.C.) - მარკუს კოკიუს ნერვა, ლუციუს გელიუს პუბლიკოლა, Suffect: ლუციუს ნონიუს ასპრენასი
 • 35 (719 A.V.C.) - ლუციუს კორნიფიციუსი, სექსტუს პომპეიუს, Suffect: პუბლიუს კორნელიუს სციპიონ(?), ტიტუს პედუკეუსი
 • 34 (720 A.V.C.) - მარკუს ანტონიუს II, ლუციუს სკრიბონიუს ლიბო, Suffect: ემილიუს ლეპიდუს პაულუსი, ლუციუს სემპრონიუს ატრატინუსი, გაიუს მემიუსი, მარკუს ჰერენიუსი
 • 33 (721 A.V.C.) - იმპერატორ კეისარი (გაიუს იულიუს კეისარი ოქტავიანუსი) II, ლუციუს ვოლცაციუს ტულუსი, Suffect: ლუციუს ანტონიუს პეტუსი, ლუციუს ფლავიუსი, გაიუს ფონტეიუს კაპიტო, მარკუს აცილიუს გლაბრიო, ლუციუს ვინიციუსი, კვინტუს ლარონიუსი
 • 32 (722 A.V.C.) - გნეუს დომიციუს აჰენობარბუსი, გაიუს სოსიუსი, Suffect: ლუციუს კორნელიუს ცინა, მარკუს ვალერიუს მესალა
 • 31 (723 A.V.C.) - იმპერატორ კეისარი III, მარკუს ვალერიუს მესალა კორვინუსი, Suffect: მარკუს ვალერიუს მესალა კორვინუსი, მარკუს ტიტიუსი, გნეუს პომპეუსი

სქოლიო[რედაქტირაფა | წყუშ რედაქტირაფა]

 1. "A.V.C." (= "AB VRBE CONDITA") რომაული წანაშეკოროცხუა, ნოღაშ დორცხუაფაშე.